Mükremin ZÜLKADİROĞLU

Mükremin ZÜLKADİROĞLU

Mükremin ZÜLKADİROĞLU

Verdiği hizmetleri uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede, kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, Hizmet odaklı hareket edecek şekilde gerçekleştirmektir.
Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlike lerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlike yi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlike ye atabilecek durumları minimize etmektir. Çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerini iyileştirerek, katılımcılarının daha rekabetçi olmasını sağlayarak memnuniyeti artırmaktır.