Av. Arsin DEMİR

Av. Arsin DEMİR

Av. Arsin DEMİR

DEMİR&DEMİR hukuk bürosu kurucusu Arsin DEMİR, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olmuş olup İzmir Barosu’na kayıtlı bulunmaktadır. Enerji Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Çevre Hukuku, İş Hukuku gibi ihtisaslaştığı alanlarda birçok kurumsal şirkete hukuki hizmet vermektedir. Şu ana kadar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine dair birçok projede hukuki hizmet vermiş olup bununla birlikte Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi Metoroloji ve Hukuk Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Günleri, Uluslararası Çevre ve Enerji Konferansı, Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı, İzmir Barosu Enerji Hukuku Paneli, Biogaz Enerji ve Çevre Konferansı gibi birçok etkinlikte konuşmacı olarak yer almıştır. Verimder – Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği’ ne hukuki danışmanlık vermekte Çevreci Enerji Derneği Hukuk Koordinatörü, Tarım Hukuku Derneği Başkanı ve Uluslararası Turizm Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

Arsin DEMİR, founder of DEMIR&DEMIR Law Firm and registered Izmir Bar, graduated from Marmara University in 1999. He provides legal service to many corporate companies on Energy Law, Commercial Law, Administrative Law, Environmental Law, Health Law and Labor Law. He has taken part in many renewable energy and energy efficiency projects, at the same time, taken part as a speaker many events including Turkey Wind Energy Congress, Istanbul Technical University Meteorology and Law Workshop, Yıldız Technical University Wind Energy Days, International Fair and Conference of Environment and Energy, International %100 Renewable Energy Conference, Izmir Bar Energy Law Panel and Biogas Energy and Environment. Furthermore, he provides legal consultation to Verimder (TR) Energy Efficiency Association and serves as Legal Coordinator of Environmentalist Energy Association, Chairman of the Associaton of Agricultural Law and Vice Chairman of the Management Board of International Tourism Association.